Home

De Vitale Revolutie
Dauwendaele
De Vitale Revolutie
Dauwendaele
De Vitale Revolutie
Dauwendaele
PlayPause
Slider


De Vitale Revolutie in Dauwendaele

Met de Vitale Revolutie wil de gemeente Middelburg een vitale omgeving realiseren voor haar inwoners. Een vitale omgeving is een omgeving waarin mensen fysiek, mentaal-emotioneel, sociaal en financieel in balans zijn. Ook hebben ze duidelijk doel in hun leven. Uit onderzoek blijkt dat als deze vijf punten in balans zijn, mensen gezonder en gelukkiger zijn. Met de Vitale Revolutie wil de gemeente Middelburg ook andere gemeenten in Zeeland en daarbuiten inspireren. Dat doet ze door partijen samen te brengen en kennisuitwisseling te stimuleren.

Contact: j.cijsouw@middelburg.nl

Onderzoek HZ in Dauwendaele

Studenten van de Hogeschool Zeeland houden van maandag 4 t/m vrijdag 8 en maandag 11 t/m vrijdag 15 november 2019 interviews bij de bewoners in Dauwendaele in het kader van de Vitale Revolutie. Ze komen tussen 16:00 – 19:00 uur langs. De studenten identificeren zich wanneer zij bewoners vragen om mee te doen aan de interviews. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. Als dank voor de medewerking aan de interviews worden onder de deelnemers tassen met boodschappen verloot.

Door mee te werken aan de interviews helpt u de wijk verder met het organiseren van activiteiten gericht op uw vitaliteit en dat van de andere inwoners in Dauwendaele.

DISCLAIMER Aan de inhoud van dit bericht, afkomstig van Omroep Zeeland, kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen slechts worden ontleend aan documenten getekend door iemand die daartoe bevoegd is.

hz-logo