Vernieuwende jeugdprogramma’s van start in Middelburg

Vernieuwende jeugdprogramma’s van start in Middelburg

Gezinsgerichte aanpak zet in op fitte en weerbare kinderen

Op donderdag 25 oktober geeft wethouder Chris Dekker het startsein voor twee jeugdprogramma’s in Dauwendaele: Respons en Cool2Bfit. Met een gezinsgerichte aanpak geven ze een impuls aan het sterker, fitter en weerbaarder maken van kinderen.

Het programma Respons van Sportschool Geelhoed richt zich op kinderen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. In zeven lessen gaan kinderen aan de slag met zelfbeheersing en grenzen leren bepalen. Ook leren ze omgaan met pestgedrag en groepsdruk. In 2019 volgen lessen waarin ook de ouders worden betrokken. Sportschool Geelhoed gebruikt in dit programma vechtsport als kapstok om de benodigde vaardigheden en inzichten over te brengen.

Cool2Bfit wordt verzorgd door een team van Kinderfysiotherapie Middelburg, Zorgstroom, Triade en Fit for All. Het is een landelijk programma dat bewezen effectief is om kinderen op een gezond gewicht te krijgen. Zowel kinderen als ouders gaan aan de slag met het thema gezonde levensstijl. Cool2Bfit maakt kinderen in anderhalf jaar tijd enthousiast voor bewegen, leert ze over gezond eten en werkt aan hun zelfbeeld en het omgaan met pestgedrag.

Vernieuwende aanpak
Zowel in Respons als Cool2Bfit is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders en andere gezinsleden. Met deze vernieuwende aanpak wordt het gemakkelijker voor kinderen om nieuwe gewoontes op de lange termijn vast te houden. De programma’s sluiten op elkaar aan en werken op een leuke manier aan de weerbaarheid, een gezond gewicht en de sportdeelname van kinderen.

Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 van De Fransicusschool, De Wilgenhof en Het Element in Dauwendaele doen automatisch mee met Respons. Kinderen die daarnaast ook Cool2Bfit willen volgen, kunnen aangemeld worden bij Kinderfysiotherapie Middelburg of via www.cool2Bfit.nl. Ook deelname aan Cool2Bfit is gratis.

De Vitale Revolutie Dauwendaele
Respons en Cool2Bfit zijn onderdeel van De Vitale Revolutie Dauwendaele. Dit is een pilotproject van de Vitale Revolutie. Met de Vitale Revolutie wil de gemeente Middelburg een vitale omgeving realiseren voor haar inwoners. Een vitale omgeving is een omgeving waarin mensen fysiek, mentaal-emotioneel, sociaal en financieel in balans zijn. Ook hebben ze een duidelijk doel in hun leven. Uit onderzoek blijkt dat als deze vijf punten in balans zijn, mensen gezonder en gelukkiger zijn. Gezonde en gelukkige mensen hebben minder zorg nodig en kosten de samenleving dus minder geld. Met de Vitale Revolutie wil de gemeente Middelburg ook andere gemeenten in Zeeland en daarbuiten inspireren. Dat doet ze door partijen samen te brengen en kennisuitwisseling te stimuleren.