Achtergrond

Achtergrond: De Vitale Revolutie Dauwendaele

De Vitale Revolutie Dauwendaele is een living lab. Een proeftuin waarin een integrale benadering van vitaliteit en welzijn centraal staat. Waarin niet alleen oog is voor de samenhang tussen fysieke en mentale gezondheid, maar ook voor de sociale, financiële en zingevingscontext van het individu. Met De Vitale Revolutie Dauwendaele zoeken we naar effectieve manieren om deze integrale benadering op wijkniveau vorm te geven. We
baseren ons hierbij op het gezondheidsmodel Blue Zones.

Daarnaast willen we met De Vitale Revolutie Dauwendaele een verschuiving op gang brengen: van een focus op ziekte en herstel naar meer aandacht voor preventie en weerbaarheid. Dat doen we vanuit onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners en de vitaliteit van de bedrijven in onze gemeente. Dat doen we ook vanuit ons belang om de stijgende kosten voor de WMO en Jeugdhulp beheersbaar te
houden. Gelukkige en vitale inwoners vragen tenslotte minder zorg. En dat niet alleen: ze participeren actief in de maatschappij. Ze halen het beste uit zichzelf op school, nemen deel aan het arbeidsproces, verlenen mantelzorg of doen vrijwilligerswerk.

In 2017 zijn we gestart met De Vitale Revolutie Dauwendaele fase 1, waarin de gemeente vooral de rol had van aanjager, en tal van (burger)initiatieven zijn ontstaan. Deze fase had een verkennend karakter, waarin ‘leren door te doen’ centraal stond. Juist met weinig kaders deden we in korte tijd brede ervaring op. We kregen meer inzicht in de juiste mix van bereik, draagvlak en effectiviteit. En in de rol die ons als gemeente het beste past. Op basis
van de opgedane kennis en ervaring willen we meer focus aanbrengen in fase 2, die tot medio 2020 loopt.

Daarnaast zijn er sinds 2017 tal van landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van preventieve zorg, die eveneens aanzetten tot het maken van heldere keuzes voor de toekomst. Als levensechte testomgeving is De Vitale Revolutie Dauwendaele namelijk een belangrijke stap in de opschaling naar een gemeentebrede, integrale preventieaanpak.