Features

 

Activiteit

Partner

1.

vier bijeenkomsten over “zin” en “onzin”

Desiree Sorgedrager

   

FINANCIEEL

 
 

Activiteit

Partner

2.

Deelname UWV d.m.v. projecten die leiden naar arbeid

UWV

 

en verhogen van inkomen

 

3.

Invoeren van schuldhulpverlening, monitoring door

Woongoed, zorg-

 

Woongoed, zorgverzekeraars; voorkomen van schulden

verzekeraars

4.

Onderzoek naar het invoeren van een sociaal betaal-

Orionis, UWV, belasting-

 

middel het ‘Dauwendaeletje’

dienst, bedrijven

5.

Samen werken naar werk, wekelijks samenkomen om

Netwerkgroep Samen

 

ervaringen uit te wisselen om aan werk te komen

werken naar Werk

6.

Little Free Pantry, voorraadkastje waar levensmiddelen

SWM

 

gedoneerd en gepakt kunnen worden

 

 

  

FOOD

 
 

Activiteit

Partner

7.

Schoolfruit, verstrekken van 3 x per week fruit op scholen

FoodDelta Zeeland

 

 

Bedrijven Arnestein

 

 

 

8.

Jong leren eten; jongeren leren wat eten, smaak en

FDZ, BO, HZ, NME

 

gezonde voeding inhoudt / smakelijke moestuin

Alles is Gezondheid

9.

Gezonde voeding in eigen keuken: uitleg geven hoe je groente

BIJT, Scalda, FDZ

 

en kruiden kunnen gebruiken/kweken

 

10.

De Gezonde Sportkantine: deelname aan het landelijke

ZSL, JOGG

 

project gezonde sportkantines

 

   

FYSIEK

 
 

Activiteit

Partner

11.

Wandelen in Dauwendaele opgestart. Structurele wandelgroep

ZSL, Fit for Free, Hof

 

is actief. Tevens lezingen voor deelnemers

Mondriaan

12.

The Daily Mile, dagelijks bewegen voor de scholieren,

JOGG, ZSL, BO,

 

ouders en leerkrachten

 

13.

Blijf in Balans: met zelfvertrouwen in beweging blijven, tips en

Zorgstroom, SWM

 

oefeningen worden aangereikt / valpreventie

 

14.

VITO actie: o.a. trappenlopen, meer bewegen van het

Gemeente

 

personeel v.h. Stadskantoor

Middelburg

15.

Transitie Kruitmolen naar VC en als sporthuisvesting UCR / HZ,

ZSL, UCR, HZ, BeLife

 

verhuizing verhuurders Nassaulaan naar Kruitmolen

Arduin, sportverenigingen

16.

Wandelchallenge voor chronisch zieken; mensen worden

Huisartsen, fysiotherapie

 

vitaler en krijgen meer weerstand

Zeeland in beweging

17.

Fysiotherapie, Cool2beFit: preventieve therapie ter voor-

Kinderfysiotherapie

 

koming van beperkingen

Middelburg

18.

Zwemvaardig naar voortgezet onderwijs, elk kind leert

Basisscholen

 

zwemmen en is fysiek bezig

 

19.

Sportimpuls, Judoschool Geelhoed, kinderen vaardigheden

judoschool, BO, fit for free

 

leren om weerbaarder te worden

kinderfysio

20.

Walking Football, nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers,

FC-Dauwendaele, SWM

 

elke week wordt er samen een partijtje voetbal gespeeld

 

21.

Pilot met Leefstijlcoach in de wijk Dauwendaele

Zeeland in Beweging

 

Link tussen huisarts en activiteiten aanbod in de wijk

 

22.

Inrichting van schoolplein Calvijn College openbaar en

Calvijn College, Welzijn,

 

naar wens van omgeving ingericht

 

   
   

MENTAAL-EMOTIONEEL

 
 

Activiteit

 

23.

Arnestein, investeren in duurzaamheid van werknemers,

div. bedrijven Arnestein,

 

bedrijven en bedrijventerrein

provincie, Orionis

24.

Gemeente Middelburg als vitale werkgever, duurzame

BeLife

 

inzetbaarheid van werknemers

 

25.

Muziek activiteiten voor beginnend dementerende personen

Zeeuwse Muziekschool,

 

 

zorginstellingen

   

SOCIAAL

 
 

Activiteit

 

26.

CitySeeds: voorziening moestuin

CitySeeds

27.

CitySeeds: schooltuinen

CitySeeds en BO

28.

CitySeeds: verstrekken van goedkope groente en fruit

CitySeeds

29.

CitySeeds: herlocatie

CitySeeds

30.

Buurtdiner Dauwendaele

SWM

30.

Pennywafelhuis, artistiek en sociale ontmoetingsplek

KEW, Woongoed

31.

Bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en organisaties in

 

 

Dauwendaele: dialoog en bewustwording DVR

 

32.

Deelname statushouders aan het project DVR

Vluchtelingenwerk,W’goed

33.

Training geweldloos verzet, conflicten oplossen zonder geweld

SWM

34.

Repair Café, samen kapotte apparaten, fietsen, e.d. te repare-

Repair Café, SWM

 

ren, draagt bij aan een duurzame samenleving

 

35.

Ondersteuning van Burendagen, verbeteren van woon- en

FDZ, SWM, Groenrijk,

 

leefomgeving (zie activiteiten FoodDelta Zeeland)

Woongoed, buurgroepen

36.

Lopend Vuurtje: ontmoetingen rondom vuurkorven op buurt-

SWM

 

straatniveau, bewoners gaan in gesprek met elkaar

 

37.

Mama café Mamcita: moeders met jonge kinderen ontmoeten

 

 

elkaar elke week

 

38.

Nationaal Integratie Diner, diner voor bewoners en

SWM

 

statushouders met als doel ontmoeting en begrip

 

39.

Wijkdiner: inwoners van Dauwendaele krijgen een gezond

SWM, Scalda FoodDelta

 

driegangendiner

Zeeland

40.

Netwerklunch, serveren van gezonde lunch

FoodDelta Zeeland,Scalda

   

WOON- EN LEEFOMGEVING

 
 

Activiteit

 

41.

Tiny Houses

bewoners, CBK

 

 

 

42.

Opruimactie Edelstenenbuurt, uitreiking regentonnen, groente

 

 

en planten: schone wijk, gezonde voeding, saamhorigheid

 

43.

Vergroening vd wijk, aansluiten waterpompen: groenere en

Evides

 

gezondere leefomgeving

 

44.

Opruimactie Meanderhof, uitreiking van groente en planten:

 

 

schone wijk, gezonde voeding, saamhorigheid

 

45.

Aanpassen van schoolpleinen naar doelstelling van DVR:

 

 

begonnen wordt met schoolplein van Wilgenhof/Calvijn College